Dictionar asigurari

Asigurare: forma de protectie bazata pe un contract, prin care o persoana fizica sau juridica, numita asigurat, cedeaza anumite riscuri unei persoane juridice numita asigurator, platind acestuia o suma de bani numita prima de asigurare.

 

Asigurat: persoana fizica sau juridica, nominalizata in contractul de asigurare, care in schimbul platii primei de asigurare se asigura pentru riscurile prevazute in contractul de asigurare.

 

Beneficiarul asigurarii: persoana mentionata in contractul de asigurare, indreptatita sa primeasca despagubirea/indemnizatia in cazul producerii riscurilor asigurate.

 

Eveniment (caz) asigurat: evenimentul pentru inlaturarea consecintelor caruia s-a facut asigurarea si care intr-adevar s-a produs.

 

Contractul de asigurare: este actul juridic prin care se reglementeaza raporturile juridice dintre partile contractante. Prin contractul de asigurare, contractantul asigurarii sau asiguratul se obliga sa plateasca o prima asiguratorului, iar acesta se obliga ca, la producerea riscului asigurat, sa plateasca asiguratului, beneficiarului asigurarii sau tertului pagubit despagubirea ori suma asigurata, denumita indemnizatie, rezultata din contractul de asigurare, in limitele și la termenele convenite.

 

Contractant al asigurarii: persoana care incheie contractul de asigurare pentru asigurarea unui risc privind o alta persoana și se obliga fata de asigurator sa plateasca prima de asigurare.

 

Tert prejudiciat: persoana indreptatita sa primeasca despagubirea/indemnizatia, pentru dauna/ prejudiciul suferit ca urmare a angajarii raspunderii civile a asiguratului, acoperita prin asigurare.

 

Dauna: prejudiciul suferit de asigurat in urma realizarii cazului asigurat.

 

Perioada asigurata: perioada de timp in care raman valabile raporturile de asigurare intre asigurator și asigurat așa cum au fost ele stabilite prin contractul de asigurare.

 

Fransiza: partea din prejudiciu suportata de persoana pagubita, stabilita ca valoare fixa sau procent din despagubirea totala prevazuta in contractul de asigurare.

 

Suma asigurata: suma maxima in limita careia asiguratorul este obligat sa plateasca indemnizatia de asigurare la ivirea cazului (evenimentului) asigurat.

 

Indemnizatia de asigurare: suma de bani pe care asiguratorul o datoreaza asiguratului/beneficiarului asigurarii/tertului prejudiciat, dupa caz, pentru pagubele/prejudiciile rezultate in urma producerii riscurilor asigurate.

 

Obiectul asigurarii: il constituie ceea ce s-a asigurat: anumite bunuri, despagubirile datorate de asigurat ca urmare a raspunderii sale civile fata de o terta persoana sau atribut al persoanei (viata, capacitatea de munca, etc.), adica valorile patrimoniale sau nepatrimoniale expuse pericolului.

 

Perioada de gratie: perioada pentru care acoperirea continua dincolo de data de expirare a unui contract de asigurare, pentru a permite plata primei de asigurare.

 

Prima de asigurare: suma de bani pe care o platește asiguratul (contractantul) asiguratorului pentru asumarea riscului (pretul asigurarii).

 

Risc:

  • primejdie, un pericol, un inconvenient (eveniment) posibil, o intamplare neplacuta;
  • un eveniment posibil, viitor si probabil la care sunt expuse bunurile, patrimoniul, viata, sanatatea sau integritatea fizica a persoanelor;
  • previzibil - cand factorii care ar aduce pierderi pot fi prevazuti cu anticipatie;
  • imprevizibil - determinat de situatii fortuite.