Politica de confidenţialitate

VIVENDIS INTERMEDIERE ASIGURÄ‚RI este conÅŸtientă de importanÅ£a protejării informaÅ£iilor colectate despre clienÅ£ii săi, în special acele informaÅ£ii capabile să identifice clientul ca individ. Datele cu caracter personal colectate de la clienÅ£i sunt-vor fi utilizate în scopul oferirii de servicii în domeniul asigurărilor. Acest document guvernează modul în care sunt colectate ÅŸi utilizate aceste informaÅ£ii, precum ÅŸi condiÅ£iile de utilizare a acestora.

 

1.PRINCIPIILE CARE GUVERNEAZÄ‚ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CÄ‚TRE VIVENDIS INTERMEDIERE ASIGURÄ‚RI

 • Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu bună-credinţă
 • Datele cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare
 • Datele cu caracter personal sunt colectate numai în scopuri bine determinate, explicite ÅŸi legitime, în strânsă legătură cu serviciile oferite
 • Datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării sunt pertinente, adecvate ÅŸi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate ÅŸi ulterior prelucrate
 • Datele cu caracter personal nu vor fi stocate pentru o perioadă mai lungă decât este necesar
 • Permanent se vor lua toate măsurile tehnice ÅŸi organizatorice pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat

 

2.INFORMAÅ¢IILE (DATELE) CU CARACTER PERSONAL COLECTATE

Datele cu caracter personal colectate diferă în funcÅ£ie de serviciile oferite clienÅ£ilor precum ÅŸi de modul de contact realizat între client ÅŸi VIVENDIS INTERMEDIERE ASIGURÄ‚RI. Astfel, este posibil ca informaÅ£iile personale solicitate să fie (dar fără a se limita la) următoarele: numele ÅŸi prenumele, codul numeric personal, starea civilă, adresa de e-mail, adresa de corespondenţă, adresa IP, numărul de telefon, date despre bunurile mobile ÅŸi imobile deÅ£inute, situatia financiara, starea de sanatate, etc.

 

3.CUM SUNT UTILIZATE INFORMAÅ¢IILE (DATELE) CU CARACTER PERSONAL

VIVENDIS INTERMEDIERE ASIGURÄ‚RI utilizează informaÅ£iile colectate pentru a furniza ÅŸi îmbunătăţi serviciile oferite, pentru a dezvolta unele noi ÅŸi pentru a proteja compania ÅŸi utilizatorii noÅŸtri. De asemenea, utilizăm aceste informaÅ£ii pentru a crea oferte personalizate, adaptate nevoilor dumneavoastră.

Când contactaÅ£i VIVENDIS INTERMEDIERE ASIGURÄ‚RI, putem să păstrăm o înregistrare a comunicării dvs. pentru a ajuta la rezolvarea oricăror probleme pe care    le-aÅ£i putea întâmpina. Putem să utilizăm adresa dvs. de e-mail sau numărul de telefon pentru a vă informa despre serviciile noastre, cum ar fi anunÅ£uri despre modificările sau îmbunătăţirile viitoare, precum ÅŸi în scopul verificării corectitudinii datelor furnizate.

 

4.DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificările ÅŸi completările ulterioare, persoanele vizate, au următoarele drepturi:

 • dreptul la informare;
 • dreptul de acces la date cu caracter personal;
 • dreptul de intervenÅ£ie asupra datelor cu caracter personal;
 • dreptul de opoziÅ£ie;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
 • dreptul de a se adresa justitiei.

Orice informatie furnizată de persoanele vizate va fi considerată ÅŸi va reprezenta consimţământul acestora expres ca datele personale să fie folosite de VIVENDIS INTERMEDIERE ASIGURÄ‚RI în conformitate cu scopurile menÅ£ionate la punctul 3.

Persoanele vizate pot solicita încetarea imediată a prelucrării informaÅ£iilor (datelor) furnizate prin transmiterea la sediul VIVENDIS INTERMEDIERE ASIGURÄ‚RI din Åžoseaua Colentina, nr. 10, Bl. 6, Sc. C, Et. 2, Ap. 100,  Sector 2, BucureÅŸti, a unei cereri scrisă, semnată ÅŸi datată, în care se va preciza acest lucru.

 

5.SECURITATEA INFORMAÅ¢IILOR (DATELOR) CU CARACTER PERSONAL

VIVENDIS INTERMEDIERE ASIGURÄ‚RI garantează securitatea ÅŸi confidenÅ£ialitatea informaÅ£iilor (datelor) cu caracter personal găzduite/preluate prin sistemul său informatic, dar nu îÅŸi asumă responsabilitatea pentru pierderile de informaÅ£ii cauzate de defecÅ£iuni sau erori ale sistemelor de prelucrare a informaÅ£iilor deÅ£inute de partenerii comerciali sau ale server-elor pe care este găzduit website-ul propriu.

Serverele pe care website-ul este gazduit sunt protejate de acces fizic ÅŸi la distanţă, fiind instalate în incinte adecvate tehnic ÅŸi din punct de vedere al securităţii. Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu ÅŸi, atunci ÅŸi dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate.